Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

  • Najbližšie podujatie

Hviezdoslavov Kubín

  • 27. - 28. 2. 2018
  • V-klub, Nám. SNP 12, Bratislava

okresné kolo IV. a VI. kategórie v umeleckom prednese poézie, prózy a divadiel poézie

Viac informácií o podujatí
Všetky plánované podujatia

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.