Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

  • Najbližšie podujatie

Konc jak živé

  • 1. 4. 2017
  • Kultúrny dom Gajary

súťaž sólo tanečníkov v ľudovom tanci, ľudových rozprávačov a spev seniorov – ľudová pieseň

Viac informácií o podujatí
Všetky plánované podujatia

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.