Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

  • Najbližšie podujatie

Vytvorenie výtvarného diela Katalóg Salónu výtvarníkov

  • 23. 5. 2019
  • Malokarpatske osvetove stredisko v Modre

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Viac informácií o podujatí
Všetky plánované podujatia

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.