Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

  • Najbližšie podujatie

Jablkové hodovanie® 2018

  • 6. 10. 2018
  • Modra, mestá a obce Bratislavského kraja

všetko o jablkách a dobrotách z nich

Viac informácií o podujatí
Všetky plánované podujatia

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.