Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

  • Najbližšie podujatie

Svätojurské hody 2019

  • 26. - 28. 4. 2019
  • Prostredná ul. Svätý Jur

Tradičné kultúrno-spoločenské podujatie

Viac informácií o podujatí
Všetky plánované podujatia

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.