Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

  • Najbližšie podujatie

Strunobranie 2018

  • 20. - 21. 4. 2018
  • Svätý Jur, Prostredná ul.

Krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov

Viac informácií o podujatí
Všetky plánované podujatia

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.