Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

  • Najbližšie podujatie

Vytvorenie novej webovej stránky MOS

  • 19.8.2019
  • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predkladanie ponúk

Viac informácií o podujatí
Všetky plánované podujatia

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.