Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

  • Najbližšie podujatie

Otvorené pivnice na sv. Urbana® 2018

  • 25. - 26. 5. 2018
  • Malokarpatský región

12. ročník

Viac informácií o podujatí
Všetky plánované podujatia

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.