Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

  • Najbližšie podujatie

Výroba a dodanie textilných záster s vyšívaným logom Jablkové hodovanie® 2019

  • 19. 9. 2019
  • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Viac informácií o podujatí
Všetky plánované podujatia

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.