Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

  • Najbližšie podujatie

Stretnutie s malou Táliou

  • 20. - 22. 3. 2019
  • Mestské kultúrne stredisko Senec

Krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti.

Viac informácií o podujatí
Všetky plánované podujatia

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.