Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov > Zverejňovanie >

Zverejňovanie zmlúv

Číslo Dodávateľ Služba / tovar Suma Došlo Zverejnená
1/2017 CS, s.r.o., Trnava Rekonštrukcia oporného múra - zmluva o dielo 2017-01-31 2017-01-31
1/2017 Lukáš Sloboda, Šamorín Hudobná produkcia na Plese Seniorov 2017 220 € 2017-02-13 2017-02-13
2/2017 Stanislav Kociov, Prešov Hudobná produkcia na Plese Seniorov 2017 220 € 2017-02-13 2017-02-13
3/2017 Ing.Arch. Otto Kollmann, Marianka Hudobná produkcia na Plese Seniorov 2017 440 € 2017-02-13 2017-02-13
4/2017 Rastislav Rigo, Trnava Hudobná produkcia na Plese Seniorov 2017 220 € 2017-02-13 2017-02-13
5/2017 MOS Modra prenájom priestorov v MOS Modra 2017-03-01 2017-03-02
6/2017 MOS Modra prenájom priestorov v MOS Modra 2017-03-02 2017-03-03
7/2017 MOS Modra prax študenta 2017-03-10 2017-03-13
8/2017 Kultúrne zariadenia Petržalky, Bratislava prenájom priestorov na podujatie Vrť sa dievča 2017 500 € 2017-03-13 2017-03-13
9/2017 Kultúrne zariadenia Petržalky, Bratislava krátkodobý nájom DK Zrkadlový háj na akciu Zlatá čižma 2017 600 € 2017-03-15 2017-03-15
10/2017 BSK, Museumsmanagement, Kulturvernetzung NO, Jedenspeigen, MOS Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko - "Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií" 2017-03-22 2017-03-23
22/2017 Pezinské kultúrne centrum, Pezinok prenájom priestorov na podujatie Divadelné konfrontácie 2017 1000 € 2017-04-10 2017-04-11
23/2017 mylansa s.r.o., Lozorno realizácia koncertu POLEMIC na Svätojurských hodoch 2017 3000 € 2017-04-11 2017-04-11
24/2017 Mesto Svätý Jur príprava a realizácia Svätojurských hodov 2017 2017-04-19 2017-04-19
38/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Výtvarné spektrum 2017 1800 € 2017-05-02 2017-05-02
39/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Štúrova Modra 2017 1500 € 2017-05-02 2017-05-02
40/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Deň otvorených ateliérov 2017 2000 € 2017-05-02 2017-05-02
41/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Divertimento Musicale 2017 2300 € 2017-05-02 2017-05-02
42/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Strunobranie 2017 1700 € 2017-05-02 2017-05-02
43/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Cyrilo-metodské dni 2017 2400 € 2017-05-02 2017-05-02
44/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Vrť sa dievča 2017 2700 € 2017-05-02 2017-05-02
45/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Závodské bezchleba hody 2017 2500 € 2017-05-02 2017-05-02
46/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Malokarpatský slávik 2017 2000 € 2017-05-02 2017-05-02
47/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Stretnutie s malou Táliou 2017 4000 € 2017-05-02 2017-05-02
48/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Bratislavské metamorfózy 2017 1500 € 2017-05-02 2017-05-02
49/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Divadelné konfrontácie 2017 3200 € 2017-05-02 2017-05-02
50/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Konc jak živé 2017 2000 € 2017-05-02 2017-05-02
51/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Zlatá čižma 2017 2800 € 2017-05-02 2017-05-02
52/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Mládež spieva 2017 2600 € 2017-05-02 2017-05-02
60/2017 CULTUS Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava prenájom priestorov na podujatie Bratislavské metamorfózy 2017 800 € 2017-05-10 2017-05-15
75/2017 Turizmus regiónu Bratislava, Sabinovská 16, Bratislava spolupráca na festivale Taste the real wine v Bruseli 10192,35 € 2017-05-17 2017-05-18
76/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia CINEAMA 2017 1700 € 2017-05-25 2017-05-25
77/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia AMFO 2017 1700 € 2017-05-25 2017-05-25
78/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Zmluva o prevode správy - automobil 2017-05-26 2017-05-26
79/2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava poistenie osôb Vínny festival Brusel 116,70 € 2017-05-30 2017-05-30
80/2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava poistenie podujatia Vínny festival Brusel 2017 336,60 € 2017-05-30 2017-05-30
80/2/2017 Obec Vištuk , Obecný úrad, 900 85 Vištuk príprava a realizácia Cyrilo-metodskej prehliadky speváckych zborov 2017 2017-06-30 2017-06-30
91/2017 LE&TO, s.r.o., Partizánska 2275, 900 01 Modra prenájom priestorov ZOYA Museum na výstavu Salón Výtvarníkov 2017 2017-06-30 2017-06-30
80/1/2017 BoArt, s.r.o., Brečtanová 14/c, 831 01 Bratislava Zmluva o vytvoreni umeleckého grafického diela - katalóg Salón Výtvarníkov 2017 5256 € 2017-07-07 2017-07-07
93/2017 Národné osvetové centrum, Nám.SNP č.12, 812 34 Bratislava spolupráca na príprave a realizácii podujatia Deň otvorených ateliérov 2017-09-18 2017-09-18
94/2017 Turizmus regiónu Bratislava, Sabinovská 16, Bratislava príprava a realizácia podujatia Jablkové hodovanie 5000 € 2017-10-06 2017-10-06
127/2017 Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniakova 3, Bratislava prenájom priestorov a ozvučenie na Deň osvetových pracovníkov 500 € 2017-10-09 2017-10-09
128/2017 Národné osvetové centrum, Nám.SNP č.12, 812 34 Bratislava príprava a realizácia Metodického stretnutia pracovníkov NOC a regionálnych osvetových stredísk na Slovensku 2017-10-16 2017-10-16
129/2017 Národné osvetové centrum, Nám.SNP č.12, 812 34 Bratislava zmluva o spolupráci na podujatí Beniakove Chynorany 2017 2017-11-02 2017-11-06
130/2017 SOZA, Bratislava hromadná licenčná zmluva na podujatie Jablkofest 2017 2017-11-10 2017-11-10
dodatok k zmluve SPP, a.s., Bratislava dodávanie plynu 2017-12-01 2017-12-01
ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodatok k Zmluve o dodávke elektriny 2018, 2019 2017-12-14 2017-12-15
Dodoatok č.2 k Zmluve o nájme č. 18/16/910 Incheba, a.s., Viedenská cesta 3 - 7, 851 01 Bratislava 5 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 18/16/910 o nájme nebytových priestorov 5000 € 2018-02-01 2018-02-01
3/2018 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava hromadná licenčná zmluva na podujatie Ples seniorov 2018 2018-02-12 2018-02-12
10/2018 Národné osvetové centrum, Nám.SNP č.12, 812 34 Bratislava Práva a povinnosti pri príprava a organizovanií okresnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2018 100 € 2018-02-12 2018-02-12
11/2018 Národné osvetové centrum, Nám.SNP č.12, 812 34 Bratislava Úprava práv a povinností pri príprave krajskej výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum 2018 2018-02-12 2018-02-12
1/2018 Magic Print, s.r.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava prenájom tlačiarne 2018-01-22 2018-01-22
16/2018 Mesto Svätý Jur Svätojurské hody - zabezpečenie programu 14700 € 2018-03-05 2018-03-05
43/2018 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-451-00643 CINEAMA 2090 € 2018-04-04 2018-04-04
44/2018 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-451-00624 Bezchleba hody 3500 € 2018-04-04 2018-04-04
45/2018 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-451-00640 Hrajte mi muziky vesele 3000 € 2018-04-04 2018-04-04
46/2018 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-451-00650 Bratislavské metamorfózy 2500 € 2018-04-04 2018-04-04
47/2018 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-451-00668 Výtvarné spektrum 2018 2190 € 2018-04-04 2018-04-04
48/2018 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-451-00607 Konc jak živé 2018 1500 € 2018-04-04 2018-04-04
49/2018 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-451-00554 Zahrajte mi muzikanti 3200 € 2018-04-04 2018-04-04
50/2018 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-451-00576 Štúrova Modra 2018 2200 € 2018-04-04 2018-04-04
51/2018 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-451-00606 Strunobranie 4000 € 2018-04-04 2018-04-04
52/2018 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-451-00614 Hrajte nám muziky vesele 3000 € 2018-04-04 2018-04-04
53/2018 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-451-00587 Divadelné konfrontácie 5530 € 2018-04-04 2018-04-04
54/2018 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-451-00555 Stretnutie s malou Táliou 9000 € 2018-04-04 2018-04-04
55/2018 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-451-00613 Amfo 2018 1990 € 2018-04-04 2018-04-04
61/2018 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-442-01286 Cyrilometodské dni 2018 2200 € 2018-04-11 2018-04-11
68/2018 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Licenčná zmluva na použitie diel 2018-04-12 2018-04-12
69/2018 Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42, Pezinok prenájom priestorov KC Pezinok na Divadelné konfrontácie 2018 1000 € 2018-04-16 2018-04-16
80/2018 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 2018-04-27 2018-04-27
73/2018 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Zmluva o zriadení a používaní Klientského konta 2018-05-04 2018-05-04
80/1/2018 Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 84402 Bratislava prenájom priestoro, osvetľovacie a ozvučovacie služby na podujatie Hrajte nám muziky vesele 2018 1200 € 2018-04-27 2018-04-27
93/2018 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-420-04085 DOA 2018 2500 € 2018-05-22 2018-05-29
94/2018 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-420-04087 Salón Výtvarníkov 2018 5000 € 2018-05-22 2018-05-29
95/2018 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre bezodplatný prenájom 25 ks maliarskych stojanov 2018-06-06 2018-06-06
96 / 2018 Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia, Dúhová 26, Bratislava Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia MFDFS Bratislava 2018 1000 € 2018-06-06 2018-06-06
101/2018 Nadácia ZSE, Čulenova 6, 816 47 Bratislava Poskytnutie finančného príspevku na Jablkové hodovanie 800 € 2018-07-27 2018-07-30
103/2018 Ing. Edita Ďurčová DipWSET&Weinakademiker, VINALMA, s.r.o., Svinná Vytvorenie Vinárskeho slovníka a udelenie licencie v rámci projektu HERITAGE SK-ST 3200 € 2018-08-13 2018-08-13
104/2018 Ivan Raždík, Nerudova 16, 902 01 Pezinok zhotovenie a dodanie keramického reliéfu Kaštieľa v Modre 120 € 2018-08-30 2018-08-30
111/2018 LE&TO, s.r.o., Partizánska 2275, 900 01 Modra prenájom priestorov Zoya Museum na podujatie Salón Výtvarníkov 2018 3600 € 2018-09-11 2018-09-11
112/2018 Róbert Slovák, Biskupická 30A, 831 04 Bratislava Zhotovenie a dodanie videozáznamu z podujatia Salón Výtvarníkov 2018 750 € 2018-09-13 2018-09-13
113/2018 Róbert Slovák, Biskupická 30A, 831 04 Bratislava Zhotovenie a dodanie videozáznamu z podujatia Deń otvorených ateliérov 2018 980 € 2018-09-13 2018-09-13
109/2018 Alena Čermáková, Uránova 11, 821 02 Bratislava Vystúpenie so sprievodným programom na podujatí Salón Výtvarníkov 2018 200 € 2018-09-13 2018-09-13
114/2018 Lindstrom, s.ro., Orešianska č.3, Trnava Zmluva - dodatok k zmluve o prenájme rohoží 2018-09-25 2018-09-25
115/2018 Turizmus regiónu Bratislava, Sabinovská 16, Bratislava Spoluprácana príprave a realizácii podujatia "Jablkové hodovanie 2018" dňa 06.10.2018 5000 € 2018-10-01 2018-10-01
116/2018 Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniakova 3, Bratislava Nájom nebytových priestorov v DK Zrkadlový Háj na podujatie Deň osvetových pracovníkov 2018 500 € 2018-10-01 2018-10-01
156/2018 Národné osvetové centrum, Nám.SNP č.12, 812 34 Bratislava Organizovanie podujatia Beniakove Chynorany 2018 100 € 2018-11-12 2018-11-12
1/2019 Incheba, a.s., Viedenská cesta 3 - 7, 851 01 Bratislava 5 Prenájom nebytových priestorov v areáli Expo Aréna Incheba na podujatie Ples Seniorov 2019 6000 € 2019-02-11 2019-02-11
3/2019 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Použitie chránených hudobných diel na podujatí Ples seniorov 2019 2019-02-20 2019-02-20
8/2019 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná 20, 900 01 Modra Zabezpečenie prípravy a realizácia kultúrneho programu Svätojurských hodov . 17700 € 2019-03-12 2019-03-12
40/2019 Kultúrne zariadenia Petržalky, Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniakova 3, Bratislava Prenájom priestorov na podujatie Spievaj, hraj a tancuj 2019 500 € 2019-03-28 2019-03-28
41/2019 Kultúrne zariadenia Petržalky, Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniakova 3, Bratislava Prenájom priestorov na podujatie Vrť sa dievča 2019 500 € 2019-03-28 2019-03-28
42/2019 Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42, Pezinok Krátkodobý prenájom priestorov na podujatie Divadelné konfrontácie 2019 1000 € 2019-03-29 2019-03-29
43/2019 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná 20, 900 01 Modra Zabezpečenie vystúpenia hudobnej skupiny Peter Bič Projekt na Svätojurských hodoch 2019 4800 € 2019-04-04 2019-04-04
24/2019 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná 20, 900 01 Modra Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-451-01111 Cyrilo-metodské dni 2019 3000 € 2019-05-13 2019-04-16
34/2019 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná 20, 900 01 Modra Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-451-01107 Spievaj, hraj a tancuj 2019 2800 € 2019-05-13 2019-04-16
33/2019 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná 20, 900 01 Modra Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-451-01096 Vrť sa dievča 2019 2800 € 2019-05-13 2019-04-16
30/2019 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná 20, 900 01 Modra Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-442-01134 Malokarpatský slávik 2019 2000 € 2019-05-13 2019-05-13
20/2019 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná 20, 900 01 Modra Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-451-01144 Stretnutie s malou Táliou 2019 6500 € 2019-05-13 2019-05-13
23/2019 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná 20, 900 01 Modra Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-451-01165 Divadelné konfrontácie 2019 4000 € 2019-05-13 2019-05-13
21/2019 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná 20, 900 01 Modra Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-451-01171 Štúrova Modra 2200 € 2019-05-13 2019-05-13
27/2019 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná 20, 900 01 Modra Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-451-01172 Bratislavské metamorfózy 2019 2500 € 2019-05-13 2019-05-13
25/2019 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná 20, 900 01 Modra Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-451-01175 Strunobranie 2019 3500 € 2019-05-13 2019-05-13
29/2019 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná 20, 900 01 Modra Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-451-01176 Divertimento musicale 2019 3000 € 2019-05-13 2019-05-13
28/2019 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná 20, 900 01 Modra Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-451-01139 Výtvarné spektrum 2019 1700 € 2019-05-13 2019-05-13
22/2019 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná 20, 900 01 Modra Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-451-01136 AMFO 2019 1500 € 2019-05-13 2019-05-13
26/2019 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná 20, 900 01 Modra Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-451-01135 CINEAMA 2019 1500 € 2019-05-13 2019-05-13
31/2019 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná 20, 900 01 Modra Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-442-01142 DOA 2019 3000 € 2019-05-13 2019-05-13
32/2019 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná 20, 900 01 Modra Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-442-01133 Salón Výtvarníkov 2019 5000 € 2019-05-13 2019-05-13
91/2019 LE&TO, s.r.o., Partizánska 2275, 900 01 Modra prenájom priestorov na podujatie Salón Výtvarníkov 2019 3600 € 2019-05-31 2019-05-31
93/2019 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Zmluva na udelenie súhlasu - licencie na podujatie Salón Výtvarníkov 2019 2019-06-18 2019-06-18
103/2019 FCC Tnava, s.r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve podľa množstva odpadu € 2019-07-01 2019-07-01
105/2019 občianske združenie Mosty - Gesharim, Romanova 33, 851 02 Bratislava Príprava a realizácia podujatia Tribute to freedom na hrade Devín v Bratislave 5000 € 2019-08-14 2019-08-14
107/2019 Občianske združenie Viničiar, Cintorínska 13, 900 23 Viničné Zabezpečenie prípravy a realizáciu účasti FS Viničiar na 40.ročníku festivalu Ilocké leto v Chorvátsku 2200 € 2019-08-22 2019-08-22
111/2019 Jakub Chochula, Ždiarska 705/9, 949 01 Nitra Licenčná zmluva na vytvorenie audiovizuálneho diela z podujatia DOA 2019 2019-09-06 2019-09-06
113/2019 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná 20, 900 01 Modra Propagácia podujatia arte.via Workshop v Taliansku 2019-09-19 2019-09-19
115/2019 Turizmus regiónu Bratislava, Sabinovská 16, Bratislava Spolupráca pri príprave a realizácii podujatia Jablkové hodovanie 2019 2019-09-23 2019-09-23
184/2019 Kultúrne zariadenia Petržalky, Dom Kultúry Zrkadlový háj, Rovniakova 3, 851 02 Bratislava Nájom nebytových priestorov na Deň osvetových pracovníkov 2019 500 € 2019-10-07 2019-10-07
185/2019 SOŠVO, Kostolná 3, 900 01 Modra Zabezpečenie priestorov na podujatie Jablkové hodovanie 2019 100 € 2019-10-07 2019-10-07
116/2019 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Poskytovanie verejných služieb - mobilná sieť 2019-10-01 2019-10-01
186/2019 Národné osvetové centrum, Nám.SNP č.12, 812 34 Bratislava Príprava a realizácia podujatia Beniakove Chynorany 100 € 2019-11-06 2019-11-06
190/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava dodávka plynu 2019-11-25 2019-11-25
190/2019 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Dodávka elektriny oprávnenému odberateľovi 2019-12-10 2019-12-10
Zmluvy
ŽP Informatika s.r.o., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová Vytvorenie webovej stránky s názvom www.moska.sk vrátane dizajnu a licencie