Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov >

Verejné obstarávanie

Tlač propagačného materiálu - Diár JH 2017, Plagáty JH 2017, Pozvánky JH 2017“ - 11. 9. 2017 MOS Modra

  • 11. 9. 2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie

Viac informácií o podujatí

Cateringové služby MOS - pracovné stretnutie projektových partnerov projetku HERITAGE SK-AT

  • 9. 3. 2018
  • Modra

Výzva na predloženie cenových ponúk

Viac informácií o podujatí

Stretnutie s malou Táliou - autobusová doprava na podujatie

  • 9. 3. 2018
  • Senec

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Viac informácií o podujatí