Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Salón výtvarníkov 2018

  • 13. 9. - 10. 1. 2019
  • Zoya Museum - Elesko Wine Park, Modra Kráľová

Výstava výtvarníkov Malokarpatského regiónu a hostí

Salón výtvarníkov 2018 - je výstava s viac než 20 ročnou tradíciou a jej poslaním je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie a prezentáciu tvorby výtvarníkov prioritne z Bratislavského kraja, vytvoriť paralelu medzi neprofesionálnym a profesionálnym umením a tým prispieť k vyššiemu rozvoju neprofesionálnych výtvarníkov. Prehľad a porovnanie tvorby v čase. Prezentácia tvorby rôzneho tematického a žánrového zamerania i technického spracovania. Vytvára podmienky pre stretnutie autorov a ich vzájomnú inšpiráciu. Každoročne spolu vystavuje približne 70 autorov na jednom mieste.


Toto podujatie sa organizuje pre potreby projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.