Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Jablkové hodovanie® 2019

  • 5. 10. 2019
  • mestá a obce Bratislavského kraja

Podujatie je organizované v rámci  projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.