Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Hody ako pred 100 rokmi

  • 23. 6. 2019
  • Jedenspeigen

Program:


11.00 - Hudobná skupina Schüttblech

14.00 - FS z Bratislavy

15.00 - Weinviertler Mährische Musikanten 


Podujatie sa organizuje v rámci projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.