Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Festival muškátových odrôd

  • 18. 5. 2019
  • Zámok Jedenspeigen Rakúsko

Verejná degustácia muškátových odrôd z malokarpatskej vinárskej oblasti a vinárov z oblasti Jedenspeigen/Sierndorf a slávnostné vyhlásenie výsledkov.

Podujatie sa organizuje v rámci projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.