Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Deň otvorených ateliérov® 2018

  • 20. 10. 2018
  • Bratislavský kraj

Toto podujatie sa organizuje pre potreby projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT),
ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.