Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Cyrilometodské dni

  • 5. 7. 2019
  • Kostol Povýšenia sv. Kríža Budmerice

Prehliadka speváckych zborov