Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Závodské bezchleba hody

  • 30. 6. 2018
  • Závod

krajská súťaž nositeľov tradícií, seniorských skupín a dychová hudba