Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov > HERITAGE SK-AT > Publicita >

Rekonštrukcia kaštieľa napreduje / Renovierungsarbeiten an dem Herrenhaus gehen voran

Modranský kaštieľ, sídlo Malokarpatského osvetového strediska v Modre, ktorý prechádza aktuálne rekonštrukciou, má za sebou asi najviditeľnejšiu zmenu. Tou je kompletná výmena krovu, ktorá sa dostáva do poslednej etapy. Zároveň sa začína s pokládkou novej strešnej krytiny. Práce pokračujú aj v záhrade kaštieľa, kde sa realizujú nové stavby (záhradný domček, sklad a skleník) a pracuje sa na spevnení nosného múra.

Práce napredujú aj v interiéri objektu. Vymenili sa poškodené stropy, podlahy, vystavali sa nové priečky. Taktiež začali práce na inštalácii nových inžinierskych sietí. V spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom bola odsúhlasená nová farba fasády a odsúhlasené boli taktiež nové okná.

Po ukončení stavebných prác, ktoré je plánované na jeseň 2020 sa z kaštieľa stane moderné kultúrno-kreatívne centrum nášho regiónu s digitálno-dokumentačným centrom a študovňou, vinotékou a priestormi pre organizovanie rôznych podujatí a výstav.

Rekonštrukcia je projektom HERITAGE SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Celkový rozpočet je vo výške 3 659 789,20 eur, z toho 10% je zo štátneho príspevku a vyše 1,8 milióna eur, čo je 5%, ide z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.


____________________


Das derzeit renovierte Herrenhaus in Modra – als Sitzt des Kultur- und Bildungszentrums Malokarpatské osvetové stredisko in Modra - hat die wohl ersichtlichste Änderung hinter sich. Es geht um einen vollen Austausch des Dachstuhls, der bald in seine Finaletappe kommt. Zur gleichen Zeit fängt man an, eine neue Dachdeckung zu legen. Die Arbeiten in der Gartenanlage des Herrenhauses setzen ebenfalls fort, es werden dort neue Bauten angelegt (ein Gartenhäuschen, ein Lager und ein Gewächshaus). Es wird an der Verfestigung der Tragmauer gearbeitet.

Auch in den Innenräumen des Bauobjektes gehen die Arbeiten voran. Beschädigte Decken und Dielen wurden ausgewechselt, neue Trennwände wurden errichtet. Die Arbeiten an neuen Versorgungsnetzen wurden eingeleitet. In Zusammenarbeit  mit dem Kreisdenkmalamt wurden ein neuer Fassadenfarbanstrich sowie neue Fester abgestimmt.

Nach der Beendung der Bauarbeiten, die für Herbst 2020 vorgeplant sind, wird das Herrenhaus zu einem modernen regionalen Kultur- und Kreativzentrum, mit einer Digitalisierungs- und Dokumentationsstelle, einem Studienraum, einer Vinothek sowie mit Veranstaltungs- und Ausstellungsräumen.

Die Renovierung erfolgt im Projekt HERITAGE SK-AT, das aus den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprograms Interreg V-A Slowakei- Österreich gefördert wird. Das Gesamtbudget liegt in Höhe von 3 659 789,20 EUR, 10% davon werden aus nationalen Mitteln gefördert und über 1,8 Million Euro – d.h. 5% - trägt der Landkreis Bratislava.