Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov > HERITAGE SK-AT > Publicita >

Tradičné Jablkové hodovanie® v bratislavskej župe / Traditionelles Apfelschmausfest® inder region Bratislava

Jablká budú už tradične prvý októbrový víkend vo viacerých mestách a obciach bratislavskej župy v centre pozornosti. Začne sa totiž obľúbené Jablkové hodovanie® a pre všetkých milovníkov tohto zdravého ovocia je to doslova sviatok. 

Podujatie je oslavou jabĺk a produktov, ktoré sa z nich dajú vyrobiť. Od sladkých aj slaných koláčov, cez netradičné polievky, kompóty až po jablčné mušty. Návštevníci môžu ochutnať aj samotné čerstvo pozberané chutné jablká od miestnych pestovateľov. 

Po prvýkrát sa Jablkové hodovanie konalo® v roku 2008 v Modre a s týmto nápadom prišlo Malokarpatské osvetové stredisko v Modre (MOS). V Modre je úzko späté s country a folkovou hudbou pod názvom Jablkofest.  Doporučujeme vám zavítať do Modry, kde podujatie nájdete v dočasnom priestore nádvoria Školskej pivnice SOŠ vinársko-ovocinárskej na Hornej 22. Tu okrem jablkových dobrôt môžete ochutnať aj mladé vína a to všetko v atmosfére koncertov country, bluegrass a folk. Nebudú samozrejme chýbať ani umelecké remeslá, ktoré jablká predstavia aj vo výtvarnom stvárnení. 

Podujatie pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja sa v sobotu koná súčasne v týchto mestách a obciach: Modra, Pezinok, Pezinok Grinava, Senec, Limbach, SvätýJur, Dunajská Lužná, Jablonové, Viničné. V Bratislave si môžu návštevníci vychutnať jablkové dobroty v mestských častiach: Rača, Petržalka, Vajnory, Devínska Nová Ves a vo Fresh Markete. 

Podujatie je organizované v rámci projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

__________________

Die Äpfel stehen schon traditionell im Mittelpunkt in mehreren Städten und Gemeinden der Region Bratislava immer am ersten Oktober-Wochenende. Da fängt nämlich der beliebte Apfelschmausefest® an – ein richtiger Fest für alle Genießer dieser gesunden Obstsorte. 

Die Veranstaltung ist ein Fest vom Apfel und den daraus machbaren Produkten. Von süßen oder auch salzigen Kuchen über unkonventionelle Suppen, Kompotte bis hin zum Apfelmost. Die Besucher können gerne auch frisch geerntete schmackhaften Äpfel von örtlichen Bauern verkosten. 

Zum ersten Mal fand der Apfelschmausefest® im Jahr 2008 in Modra statt, die Idee dazu war in dem dortigen Kultur- und Bildungszentrum Malokarpatské osvetové stredisko (MOS) entstanden. În Modra ist das Fest auch mit der Country- und Folkmusikveranstaltung Jablkofest eng verbunden. Es wird empfohlen, nach Modra zu kommen, wo die Veranstaltung im provisorischen Bereich im Innenhof des Schulkellers der mittleren Fachschule für Wein- und Obstbau (Školska pivnica SOŠ vinársko-ovocinárskej) in der Straße Horná 22 statt findet. Dort besteht die Gelegenheit, neben Apfelspezialitäten auch Jungweine auszukosten, und das alles in Begleitung von Country-, Bluegrass und Folkmusik. Natürlich dürfen dabei die vom Thema Apfel inspirierten Kunsthandwerke nicht fehlen. 

Die Veranstaltung findet unter der Schirmherrschaft des Selbstverwaltungskreises Bratislava parallel in den folgenden Städten und Gemeinden statt: Modra, Pezinok, Pezinok Grinava, Senec, Limbach, Svätý Jur, Dunajská Lužná, Jablonové, Viničné. In Bratislava können sich die Besucher die Apfelspezialitäten gerne in den folgenden Stadtteilen gönnen: Rača, Petržalka, Vajnory, Devínska Nová Ves sowie im Fresh Market.

 Die Veranstaltung wird im Rahmen des Projektes „Kulturell-kreative Belebung der Traditionen“ (Heritage SK-AT) organisiert, das aus den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowakei – Österreich gefördert wird.