Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov > HERITAGE SK-AT > Publicita >

Deň otvorených ateliérov 2019 / Tag der offenen Ateliers 2019

V sobotu 19. 10. 2019 od 10.00 do 21.00 sa naskytá mimoriadna príležitosť pre Vás všetkých – milovníkov umenia, amatérskych tvorcov ale i zvedavcov vkročiť do dverí, za ktorými vzniká krása. Štyridsaťdva výtvarníkov z dvadsiatich ôsmich ateliérov a dve sprievodné výstavy v rámci Bratislavského kraja sprístupnia svoje priestory v Rohožníku, Stupave, Bratislave, Bratislave - Vajnoroch, Ivanke pri Dunaji, Chorvátskom Grobe, Svätom Jure, Limbachu, Pezinku, Viničnom, Vinosadoch, Modre, Častej a Budmericiach.

Myšlienkou podujatia je vnášať umenie do našich uponáhľaných dní, inšpirovať sa tvorbou výtvarníkov a vzájomne sa podeliť o svoje pocity. Je to jedinečná príležitosť, ktorá je zážitkom pre oko i ducha – môžete vnímať prostredie, v ktorom sa rodí umenie, hrajú farby a tvary, dýcha na Vás vôňa terpentínu, dreva, kovu a hliny. Môžete si podať ruku s Vašim obľúbeným umelcom, zoznámiť sa s ním a spoznať jeho svet.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

·         Pýtate sa ako na to?

Odhliadnuc od premenlivého jesenného počasia, si môžete bez obáv na pevno vopred naplánovať prehliadku ateliérov a výtvarných dielní autorov s pôsobiskom v Bratislavskom samosprávnom kraji, stačí si zapamätať termín - sobotu 19. 10. 2019.

 ·         Kde nájdete otvorené ateliéry?

Prvé indície vedúce do ateliérov jednotlivých autorov ste mnohí našli už v katalógu Salón výtvarníkov 2019 pod logom podujatia „DOA“. Spektrum výtvarníkov, ktorí budú otvárať tento rok svoje ateliéry, je však oveľa širšie a dozviete sa o ňom na webovej stránke Malokarpatského osvetového strediska www.moska.sk/sk/podujatia/doa2019 , www.facebook.com/Moska.sk ,  kde bude zverejnená elektronická mapka na stiahnutie a skladací bulletin s mapkou so zoznamom jednotlivých umelcov a vyznačenými miestami

Tlačené mapy nájdete na pultoch informačných kancelárií:

Mestské informačné centrum Pezinok, M. r. Štefánika 1, Stará radnica

Infocentrum Svätý Jur, turistické informácie a umelecká galéria, Prostredná 64

Turisticko-informačné centrum Modra, Štúrova 59

Turistické informačné centrum Bratislava, Klobučnícka 2

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava, Agátová 9

 ·         Deň otvorených ateliérov 19. 10. 2019

Spoločne s rodinou, alebo s priateľmi preskúmajte mapu DOA a rozhodnite sa pre miesta, ktoré Vás najviac lákajú. Možno si v sobotňajšie ráno trochu privstaňte, už len preto, aby Vaša cesta po ateliéroch bola čo najpestrejšia a zastihli ste od 10. do 21. hodiny čo najviac umelcov. Ateliéry na danej adrese budú označené maliarskym stojanom s informačnou tabuľou a maliarskou paletou s číslom ateliéru. Už v prvom ateliéri, do ktorého zavítate, si môžete vyzdvihnúť tlačený očíslovaný zoznam s adresami ateliérov zúčastnených výtvarníkov.

 Naše odporučenie - neponáhľajte sa veľmi, dajte umeniu čas, aby malo šancu sa Vás dotknúť a aby sa krása, s ktorou sa stretnete, uhniezdila tak vo Vašich očiach ako aj Vašich srdciach.

 Prajeme Vám šťastnú cestu a veľa zážitkov

Deň otvorených ateliérov sa organizuje v rámci projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

______________

Am Samstag den 19. 10. 2019 von 10.00 bis 21.00 Uhr bietet sich für Sie alle – ob Kunstliebhaber, Laienkünstler oder Neugierige - die außergewöhnliche Gelegenheit, hinter die Türe der Schönheitsschaffung zu treten. Zweiundvierzig bildende Künstler aus achtundzwanzig Ateliers samt einer Begleitausstellung  begrüßen im Landkreis Bratislava die Gäste in ihren eigenen Schaffungsräumen – in Rohožník, Stupava, Bratislava, Bratislava - Vajnory, Ivanka pri Dunaji, Chorvátsky Grob, Sväty Jur, Limbach, Pezinok, Vinične, Vinosady, Modra, Časta und Budmerice.

Der Hauptgedanke hinter der Veranstaltung ist, die Kunst in unsere hektischen Tage hineinzutragen, sich von dem Schaffen der bildenden Künstler inspirieren zu lassen und seine Emotionen zu teilen. Es besteht hier eine einzigartige Gelegenheit, ein Erlebnis fürs Auge und Geist – Sie können die Umgebung wahrnehmen, in der die Kunst geboren wird, wo Farben und Formen mitspielen, wo Sie den Duft von Terpentin, Holz, Metall und Ton einatmen. Sie können gerne mit Ihrem Lieblingskünstler oder Lieblingskünstlerin einander die Hand geben, ihn bzw. sie persönlich samt seines/ihres Umfeldes kennenlernen.

·         Wie soll man das denn anstellen?

Abgesehen von dem wechselhaften Herbstwetter können Sie sorgenlos Ihren Besuch bei den Ateliers und Künstlerwerkstätten in der Region Bratislava im voraus fix einplanen - es genügt dabei, sich das folgende Termin zu merken – den Samstag den 19.10.2019.

 ·         Wo findet man die offenen Ateliers?

Die ersten Indizien zu den Ateliers der einzelnen Künstler konnten viele von Ihnen bereits im Katalog des Künstlersalons 2019 unter dem Logo „DOA“ finden. Das Spektrum der bildenden Künstler, die heuer ihre Ateliers erschließen wollen, ist bereits viel breiter, mehr davon erfahren Sie auf der Webpage des Kultur- und Bildungszentrums  Malokarpatské osvetové stredisko www.moska.sk/sk/podujatia/doa2019 , www.facebook.com/Moska.sk, wo auch eine E-Map zum herunterladen sowie ein Folder mit der Landkarte und dem Verzeichnis der einzelnen Künstler samt der Ortsmarkierungen veröffentlicht sind.  

Die gedruckten Landkarten sind in den folgenden Infozentren erhältlich:

Mestské informačné centrum Pezinok, M. r. Štefánika 1, Stará radnica

Infocentrum Svätý Jur, Touristeninfos und Kunstgallerie, Prostredná 64

Turisticko-informačné centrum Modra, Štúrova 59

Turistické informačné centrum Bratislava, Klobučnícka 2

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava, Agátová 9

 ·         Tag der offenen Ateliers 19. 10. 2019

Erkunden Sie zusammen mit ihrer Familie oder mit Freunden die DOA-Landkarte und entscheiden Sie sich für die Standorte, die Sie am meisten ansprechen. Wenn Sie an dem Samstag ein bisschen früher wie üblich aufstünden, könnte Ihre Wanderung durch die Ateliers noch farbenfroher werden, indem Sie die Möglichkeit hätten, zwischen 10.00 und 21.00 Uhr möglichst viele Künstler zu besuchen. Die Ateliers an der angegebenen Adresse werden je mit einem Malergestell mit Infotafel und Atelier-Nummer markiert sein. Bereits in dem ersten Atelier, in den man eintrifft, kann man sich eine nummerierte Adressen-Liste der eingebundenen Kunstateliers holen.  

 Unsere Empfehlung – hasten Sie nicht, nehmen Sie sich Zeit für die Kunst, damit diese eine Chance hat, Ihr Herz zu berühren, und damit die von Ihnen entdeckte Schönheit in Ihren Augen und Herzen haften bleiben kann.  

 Wir wünschen Ihnen eine schöne und erlebnisreiche Tour!

·         Der Tag der offenen Ateliers findet im Rahmen des Projektes „Kulturell-kreative Belebung der Traditionen“ (Heritage SK-AT) statt, das aus den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowakei – Österreich gefördert wird.